Ace Group, full-service internetbureau

Namen als Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn zijn alom bekend, maar ... weet u wel waar ieder sociale netwerk voor staat, wie de gebruikers zijn en welke kansen het u als ondernemer biedt? Ik wil hier even kort bij stilstaan.

Social media is een interessant onderwerp met vele voorstanders maar met net zoveel tegenstanders. De een wil er niets mee te maken hebben, terwijl de ander zijn hart volledig erop uitstort. Voor bedrijven bieden sociale netwerken veel kansen om in contact te komen (of te blijven) met de beoogde doelgroep(en). Uit recent onderzoek blijkt dat in Europa de Nederlanders de meest frequente internetgebruikers zijn. We besteden gemiddeld 3,5 uur per maand aan social networking.

Hoe u het wendt of keert: uw doelgroepen maken gebruik van sociale netwerken. Deelname aan sociale netwerken is gratis. Het vergt alleen uw tijd en aandacht. Hoe beter u het sociale netwerk begrijpt en hierop inspeelt, des te meer kansen het oplevert.

Neerlands bekendste sociale netwerken

  • Twitter is een berichtendienst die zich vooral richt op particulieren. Voor B2C-bedrijven kan deze dienst interessant zijn. Twitter gaat vooral om het delen van persoonlijke ervaringen met een bedrijf of product. Neem nou als voorbeeld Youp van 't Hek met zijn  actie tegen T-Mobile. De cabaretier uitte kritiek waarop T-Mobile groots onder aandacht kwam en dit probleem moest zien te verhelpen.
  • LinkedIn richt zich op de zakelijke branche. Het is vooral interessant voor bedrijven in het B2B-segment.
  • Hyves wordt over het algemeen gebruikt door tieners, bekende Nederlanders en huisvrouwen. Bedrijven die online kinderkleding verkopen hebben hier veel baat bij. In Nederland zijn 8 miljoen accounts op Hyves aangemaakt.
  • Facebook is in Nederland begonnen met een opmars en biedt een alternatief tegen Hyves. Vooral studenten hebben Facebook omarmt. Ook steeds meer bedrijven gaan hiermee aan de slag. Facebook kent helaas geen positief imago, omdat het zo laks omgaat met privacygevoelige informatie.

Hoe het niet moet

Veel bedrijven willen 'meedoen', maar het moet niet al te veel tijd gaan kosten. Ze willen de mogelijkheid om vanuit het CMS automatisch artikelen op sociale netwerken te publiceren. Dus op het moment dat een artikel aan de website wordt toegevoegd, moet dit ook meteen op alle verschillende social networking websites zijn opgenomen. Deze strategie werkt alleen als het bedrijf ook nog eens actief zijn bijdragen hieraan levert. Als een bedrijf Twitter inzet, moeten medewerkers ook actief hiermee aan de slag. Maak hierover wel afspraken!
Het geautomatiseerd publiceren is niet aantrekkelijk voor de volgers en dit stimuleert niet dat mensen een band met het bedrijf gaan krijgen.

Het goed inzetten van social media

Social media geeft kansen om met uw klanten in contact te komen. Als u echt iemand wil bereiken, gaat u toch geen standaard verhaaltje afsteken? Uit persoonlijk contact en enthousiasme trekt u uw klanten juist over de streep. Zo werkt het ook met het gebruik van sociale netwerken. Oké, het vergt nu eenmaal tijd, maar u verdient dit terug en juist in deze tijd vechten veel ondernemers voor behoud. Het gebruik van sociale netwerken is gratis en u komt ermee in persoonlijk contact met uw (potentiële) klanten. De verwachting is dat sociale netwerken alleen maar groter worden dankzij de opkomst van de smartphones (HTC, iPhones, etc).

Ieder sociale netwerk kent zijn eigen doelgroep, regels, omgangsvormen en werkwijze. Wees hier als ondernemer bewust van en speel hierop in. Het aanmaken van accounts op sociale netwerken is gratis, maar doe eerst persoonlijke ervaring op voordat u dit voor uw bedrijf gaat inzetten. Het actief inzetten van sociale netwerken levert persoonlijk contact met uw (beoogde) klanten op. Dit kan negatief uitpakken en dan krijgt u kritiek te verduren. Pak deze signalen op en zie dit om te buigen naar iets positiefs. Dit vraagt wel om lef, maar dat mag ik van de Katwijkse ondernemers wel verwachten!

[Bovenstaand artikel is gepubliceerd in het KOV-magazine van november 2010]

17 november 2010