Ace Group, full-service internetbureau

Indien u niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet, is het goed mogelijk dat u tegen een boete van € 4.500,- aanloopt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de cookiewet handhaaft, is zelfs al begonnen met het waarschuwen van websites die niet aan de vernieuwde cookiewet voldoen.

Het plaatsen van cookies op uw website is toegestaan, mits u aan enkele voorwaarden voldoet. Als u geen toestemming vraagt voor het plaatsen van deze analytische cookies, zijn stappen nodig om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen.

Oplossing

Om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen, zonder dat u gebruik maakt van een cookiemelding, moet u onder andere uw Google Analytics account anders configureren, want daarmee verzamelt u privacygevoelige data. Maar dat is niet alles.

Cookiemelding

Let op! Als u daarnaast middels Google Analytics ook gebruik maakt van zogenaamde tracking-cookies, voorzie uw website dan met een cookiemelding. Enkel een wijziging in de configuratie is dan niet voldoende om aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te voldoen. Zogenaamde tracking-cookies maken het mogelijk om demografie- en interesserapporten op te stellen van uw bezoekers. Ook maken deze cookies het mogelijk om remarketing uit te voeren. Dergelijke tracking-cookies mogen alleen verzameld worden als u gebruik maakt van een cookiemelding welke aanwezig moet zijn op uw website. In uw Google-Analytics account zien wij of dit voor u het geval is.

Uit deze maatregel blijkt dat de overheid veel waarde hecht aan privacy en de boete van € 4.500,00 is niet misselijk.

SSL-certificaat

Bovendien prijst de overheid het gebruik van SSL aan. Met een SSL-certificaat wordt de overdracht van persoonsgegevens tussen internetgebruikers en websites beschermt, zodat hackers geen toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. De kans is groot dat het gebruik van SSL op uw webapplicatie binnen afzienbare tijd ook verplicht is en daarom raden wij het gebruik van een SSL-certificaat sterk aan. Bovendien beloont Google u in dit geval met hogere rankings in de zoekresultaten.

Mocht u dit risico niet willen lopen, neem dan contact met ons op.

2 april 2015