Ace Group, full-service internetbureau

Blij!

De cookiewet is versimpeld. Gelukkig maar, want dit zou een strop zijn geweest voor het inzichtelijk maken van bezoekersgedrag op de website. Statistiekenprogramma's schrijven cookies weg op systemen van bezoekers om onder andere herhalingsbezoeken te registreren. Als we de cookiewet moesten implementeren zoals in juni 2012 werd voorzegd, dan moesten bezoekers eerst hun gebruik van cookies toestaan. Het resultaat: niemand die dit deed. De gevolgen voor de betrouwbaarheid van de statistieken waren dramatisch.

Wanneer geldt de cookiewet wel?

De cookiewet geldt alleen wanneer u statistieken verkoopt aan anderen. Ook voor remarketing-acties moet u vragen naar toestemming.

Als u geen remarketing-acties voert of uw statistieken doorverkoopt aan derden, hoeft u geen actie te laten ondernemen.

24 december 2012